INDEX


Introducció

Des de fa més de 10 anys hi ha dins de l’espai jove Boca Nord, un petit rocòdrom situat a la planta baixa. Poca gent coneixia la instal·lació, però aquells que hi freqüentàvem vàrem anar engrescant a amics i coneguts i poc a poc el rocòdrom se’ns va quedar petit. Es va decidir fer una reforma integral que suposaria tirar a terra la paret de la sala contigua, que estava en desús, per ampliar la zona escalable. Desprès de més d’un any i alguns problemes que ens van impedir obrir abans, es va fer la inauguració del nou rocòdrom el 19 d’octubre del 2015. Des de llavors la seva popularitat ha pujat com l’escuma. Tot just passat un any, el 22 d’octubre de 2016, es va inscriure el soci nº 500! Qui es va endur per sorpresa una samarreta BocaBloc, i una motxilla gràcies a decathlon l’illa.

 

Si veniu a aquest rocòdrom podreu practicar i gaudir de l’escalada interior amb un tauler multi preses, una zona de campus i itineraris amb diferents dificultats. Periòdicament des de BocaBloc es fa una reestructuració i es mouen les preses, fent nous reptes per als usuaris i deixant que ells mateixos posin reptes als altres usuaris. Si! Podeu marcar aquelles vies que us semblin interessants per compartir-les amb tothom. (Això si, amb una cinta adhesiva que es diferenciï de la resta, mai rotulant directament al plafó!).
S’aconsella un aforament de no més de 3-4 persones escalant a la vegada. Normalment els escaladors venen i es gestionen l’espai fent torns entre ells.

Normativa

Des de Boca Nord, amb l’aprovació de Boca Bloc s’han posat unes normes per als escaladors per tal mantenir una bona convivència amb els altres usuaris, que es faci un ús correcte del rocòdrom i ajudar a que es mantingui en el millor estat possible.

  1. Normes de caràcter general:

– L’edat mínima per usar lliurement el rocòdrom són 18 anys. Els menors d’edat hauran de venir amb el seu pare/mare o tutor/a, o portar una autorització degudament signada.
– Es permetrà l’accés a persones acompanyants si no escalen i no molesten la resta d’escaladors. En cas contrari, podran ser expulsats de l’espai.
– Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.
– El nombre de practicants escalant al mateix temps vindrà determinat pel nombre de vies. I l’aforament de les instal·lacions del rocòdrom serà determinat per l’Espai Jove Boca Nord.
– L’Espai Jove Boca Nord es reserva el dret de utilitzar les instal·lacions per a les activitats pròpies, i d’establir el quadrant d’utilització pels diferents col·lectius i/o individus.
– Els usuaris respectaran i cuidaran el material esportiu, mobiliari, així com la totalitat de les dependències.
– No està permès fumar en tot el recinte.
– No està permès menjar ni beure dintre del recinte habilitat per a l’escalada.
– L’Espai Jove Boca Nord no es farà responsable dels objectes de valor dipositats en la instal·lació.
– No es permetrà l’entrada de bicicletes, patins o skates.
– Queda prohibida l’entrada d’animals.

1.1. Normes de caràcter general (grups – annexe)

– L’entitat, associació o persona autoritzada per a la utilització de les instal·lacions del rocòdrom serà l’encarregat de vetllar pel compliment de les normes d’utilització establertes, sent a la vegada responsable de què aquestes és compleixin.
– Els grups hauran de trucar prèviament per no trasbalsar el funcionament diari de les instal·lacions del rocòdrom.

  1. Normes específiques

– És recomanable fer estiraments i escalfar adequadament abans de començar l’escalada per evitar lesions.
– És obligatori portar peus de gat per a la utilització del rocòdrom i no es podrà entrar al recinte d’escalada amb sabates de l’exterior.
– És recomanable usar vestimenta adequada a la pràctica esportiva per tal d’evitar possibles lesions.
– No cal que cap usuari porti el seu magnesi. L’Espai Jove Boca Nord s’encarregarà de tenir a les instal·lacions una bossa amb magnesi pels usuaris.
– Es recomana utilitzar la mínima quantitat de magnesi possible per l’efecte negatiu que causa en l’adherència de les preses i formes.
– Està prohibit modificar els itineraris d’escalada o canvis de preses si no estan autoritzades pel responsable de l’Espai Jove Boca Nord.
– Està prohibit grimpar per davall d’un altre escalador.
– No està permès pintar o retolar la instal·lació, únicament marcar mitjançant cinta adhesiva que es pugui treure fàcilment.
– Tot l’espai que pugui ocupar l’escalador en la seva caiguda, independentment del lloc on es trobi, estarà sempre lliure de qualsevol element que pugui danyar a l’escalador.
– Els usuaris hauran de comunicar de manera immediata al personal de l’Espai Jove Boca Nord qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de persones o el correcte funcionament de la instal·lació, així com de qualsevol deteriorament de la mateixa.
– El primer usuari del dia es farà responsable de la clau d’accés, i l’últim en utilitzar el boulder, s’encarregarà de revisar l’espai abans de tancar i tornar la clau.
– A l’espai annexe a la zona d’escalada no és podran deixar efectes personals no fent-se l’Espai Jove Boca Nord responsable dels mateixos.
– Els usuaris, durant el període d’utilització, seran els responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades, pel seu ús negligent o indegut.

  1. Disposició final

– L’Espai Jove Boca Nord no es fa responsable dels danys, lesions o accidents dels usuaris que no respectin les normes d’utilització del rocòdrom.
– L’accés a les instal·lacions del rocòdrom suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

Preus

ABONAMENT Federats Sense Federar
1 dia 1 € 1’50 €
Mensual (3 dies a la setmana a escollir) 5 € 6 €
Mensual complet 10 € 12 €

Horaris

Dilluns de 10:00 a 14:30 i de 16:00 a 22:00.
Dimarts a divendres de 10 a 14.30h i de 16 a 22.30h.

Dissabtes de 10:00 a 14.30h i de 16 a 23:00h.